Thẻ: máy giặt công nghiệp cho gia đình

Máy giặt công nghiệp sử dụng trong gia đình được không ?

Xu hướng sử dụng máy giặt công nghiệp trong gia đình Máy giặt gia đình thường có công suất từ 5 đến 12kg nhưng công suất khi hoạt động thì không mạnh mẽ bằng máy giặt công nghiệp. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng máy giặt công nghiệp trong gia đình, maý giặt công […]