Máy sấy công nghiệp Maxi DE

0

Máy sấy công nghiệp Maxi DE


– Máy sấy công nghiệp DE 30 (13,6 kg/mẻ)
– Máy sấy công nghiệp DE 50 (22,7 kg/mẻ)
– Máy sấy công nghiệp DE 75 (34 kg/mẻ)
– Máy sấy công nghiệp DE 120 (54,4 kg/mẻ)
– Máy sấy công nghiệp DE 170 (77,1 kg/mẻ)
– Máy sấy công nghiệp DE 190 (86 kg/mẻ)


baohanh