Máy giặt công nghiệp Image HP Series

0

MÁY GIẶT CÔNG NGHIỆP IMAGE HP SERIES 65 – 125 


 

– Thời gian giặt quần áo khá tốt 

– Khả năng tiết kiệm điện tốt 

– Dế dàng sử dụng  

– Thời gian hoạt động 24/24  

– Ít phả sửa chữa nhiều 


baohanh