Bếp Á 2 họng có quạt thổi

0

Bếp Á 2 họng có quạt thổi


– Loại bếp 02 – 02 bầu nước

Mô hình: YDSS-001

– Loại bếp 02 – 01 bầu nước

Mô hình: YDSD-001

– Loại 01 bếp – 01 bầu nước

Mô hình: YDDD-001


baohanh