6 loại vải mà chúng ta cần sử dụng nhiên liệu giặt thích hợp cho máy giặt Image

cai dat may giat loai vai trang tinh nhat 1024x215 - 6 loại vải mà chúng ta cần sử dụng nhiên liệu giặt thích hợp cho máy giặt Image

Image đang là một trong nhưng thương hiệu máy giặt công nghiệp khá nổi tiếng trên thế giới hiện nay , đặc biệt đây là thương hiệu máy giặt công nghiệp được sử dụng công nghệ của Mỹ tiến tiến nhất trên thị trường hiện nay .Vậy bạn đang sử dụng dòng máy giặt công nghiệp Image mà không biết cách làm thế nào để giặt quần áo hiệu quả nhất cho khách hàng hay cho đơn vị mình .Yếu tố cân đối mực nước và và các thao thác cài đặt bảng điều khiển là phần khá quan trọng cho từng loại vải trong mỗi mẻ giặt . Dưới đây là một số phương pháp cài đặt thông số kỹ thuật cho từng loại vải cho mọi người :

máy giặt công nghiệp Fagor 534x400 - 6 loại vải mà chúng ta cần sử dụng nhiên liệu giặt thích hợp cho máy giặt Image
máy giặt công nghiệp Fagor

Chúng ta phân loại ra làm 6 loại vải cơ bản : Vải trắng nhẹ , vài mầu nhẹ , vải trắng trung bình , vải trắng tinh , vải mầu đậm , chế độ giặt nhanh .
Đây là các thông số để giặt loại vải trắng nhẹ :

cai dat may giat loai vai trang nhe - 6 loại vải mà chúng ta cần sử dụng nhiên liệu giặt thích hợp cho máy giặt Image

Đây là các thông số để giặt loại vải trắng tinh :

cai dat may giat loai vai trang tinh - 6 loại vải mà chúng ta cần sử dụng nhiên liệu giặt thích hợp cho máy giặt Image

Đây là các thông số để giặt loại vải mầu nhẹ :

cai dat may giat loai vai mau nhe - 6 loại vải mà chúng ta cần sử dụng nhiên liệu giặt thích hợp cho máy giặt Image

Đây là các thông số để giặt loại vải trắng trung bình :

cai dat may giat loai vai trang trung binh - 6 loại vải mà chúng ta cần sử dụng nhiên liệu giặt thích hợp cho máy giặt Image

Đây là các thông số để giặt nhanh :

cai dat may giat loai vai trang tinh nhat - 6 loại vải mà chúng ta cần sử dụng nhiên liệu giặt thích hợp cho máy giặt Image

Đây là các thông số để giặt loại vải mầu đậm :

cai dat may giat loai vai mau dam - 6 loại vải mà chúng ta cần sử dụng nhiên liệu giặt thích hợp cho máy giặt Image

Đó là những chương trình cài đặt máy giặt công nghiệp giành riêng cho dòng máy giặt công nghiệp Image đối với từng loại vải khi cho vào máy giặt .Qua đó chúng ta có thể hiểu được hơn nhiều về tính chất cài đặt lượng nước  , bột giặt phù hợp cho máy giặt .

 

Trả lời